คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสในไลบีเรีย ส่งเสริมการสนับสนุนพันธมิตรระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสในไลบีเรีย ส่งเสริมการสนับสนุนพันธมิตรระหว่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมถึงพันธมิตรระหว่างประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและประธานาธิบดีในไลบีเรียที่กำลังจะมีขึ้นเป็นไปอย่างเสรี ยุติธรรม น่าเชื่อถือ และโปร่งใสคณะมนตรีความมั่นคงในแถลงการณ์ที่รับรองเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2017 ในระหว่างการประชุมครั้งที่ 8010 เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิง การแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติผ่านกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และการใช้ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเป็นกุญแจสำคัญในการประกันการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ

ตามคำสั่งของคณะผู้แทนถาวร

ของไลบีเรียประจำสหประชาชาติ คณะมนตรีความมั่นคงยังยินดีต่อการลงนามในปฏิญญา Farmington River โดยพรรคการเมือง 20 พรรคที่ให้คำมั่นในการเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงและการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่อย่างสันติ และสนับสนุนรัฐบาลไลบีเรียเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) ได้รับทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จ

“คณะมนตรีความมั่นคงสนับสนุนรัฐบาลให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอและจัดสรรอย่างรวดเร็วสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ และย้ำเรียกร้องให้พันธมิตรระหว่างประเทศสนับสนุนทางการไลบีเรียในการรับประกันความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งเหล่านั้น รวมถึงผ่านการติดตั้งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง” แถลงการณ์กล่าวว่า

ในเวลาเดียวกัน คณะมนตรีความมั่นคงกำลังสนับสนุนให้รัฐบาลไลบีเรียเร่งความรับผิดชอบและความพยายามด้านความโปร่งใสเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนก่อนการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมและการถ่ายโอนอำนาจ ตลอดจนการผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

คณะมนตรีความมั่นคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายสิทธิในที่ดินและร่างกฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไลบีเรีย และนำไปสู่การเอาชนะความไม่เท่าเทียมทางสังคมและโครงสร้างที่เป็นรากเหง้า สาเหตุของสงครามและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างทันท่วงทีของสภานิติบัญญัติเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกฎหมายเหล่านี้ผ่าน

ในความพยายามสร้างสันติภาพของไลบีเรีย 

คณะมนตรีความมั่นคงได้เน้นย้ำอีกครั้งถึงความจำเป็นที่นานาชาติให้ความสนใจไลบีเรียอย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้รัฐบาล UNMIL และทีมประเทศของสหประชาชาติ (UNCT) ดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไปในการถ่ายโอนความรับผิดชอบเมื่อพิจารณาถึงการปิด UNMIL เมื่อหมดอายุ ได้รับมอบอำนาจเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2018 ตามที่กำหนดไว้ในมติ 2333 (2016)

คณะมนตรีความมั่นคงสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของประชาคมระหว่างประเทศและผู้บริจาค รวมถึงการสนับสนุนพันธสัญญาที่ทำไว้ในแผนสร้างสันติภาพของไลบีเรีย เพื่อจัดการกับช่องว่างของขีดความสามารถที่ระบุในแบบฝึกหัดการทำแผนที่ของ UNCT ที่จำเป็นเพื่อรับประกันความต่อเนื่องของโครงการสร้างสันติภาพที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือความพยายามอย่างต่อเนื่องของไลบีเรีย เพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน” ถ้อยแถลงเน้นย้ำ

คณะมนตรีความมั่นคงยังชื่นชมรัฐบาลและประชาชนไลบีเรียสำหรับความคืบหน้าโดยรวมในการฟื้นฟูสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในไลบีเรีย ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการและสถาบันประชาธิปไตย

การนำถ้อยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในไลบีเรียมาใช้มีขึ้นหลังจากการประชุมสรุปของคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 33 ของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยพันธกิจแห่งสหประชาชาติในไลบีเรีย (UNMIL)

ในการบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2017 ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ (SRSG) และหัวหน้าคณะผู้แทนสหประชาชาติในไลบีเรีย (UNMIL) นาย Farid Zarif; ประธานคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งไลบีเรีย (PBC), เอกอัครราชทูต Olof Skoog แห่งสวีเดน; และผู้แทนถาวรของไลบีเรียประจำสหประชาชาติ ฯพณฯ นายลูอิส การ์ซีดาห์ บราวน์ที่ 2 ได้ร้องขอต่อระบบสหประชาชาติและพันธมิตรระหว่างประเทศอื่นๆ ให้เพิ่มและรวบรวมการลงทุนในไลบีเรียเพื่อสนับสนุนประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้และหลังจากนั้น

Credit : tennesseetitansfansite.com
northfacesoutletonline.net
coachfactoryoutletsmn.net
customfactions.com
hastalikhastaligi.net
njfishingcharters.net
faithbasedmath.com
cconsultingassistance.com
chatblazer.net
faceintheshroud.com
surfaceartstudios.com
michaelkorsvipoutlet.com